Kinderverpleegkunde is een uitgebreid vakgebied met een brede waaier aan deelspecialisaties. Dit vraagt een eigen identiteit en één sterke stem vanuit de ganse beroepsgroep.

Echte kwaliteit van zorg vraagt een doorgedreven opleiding, permanente vorming, evidenced based expertise en bekwaamheid. Samen gaan we voor een innovatief, integraal en kwalitatief bekwaamheidstraject.

Kinderverpleegkundige zorg is zoveel meer dan enkel medisch curatieve zorg. Er moet aandacht zijn voor een gezonde ontwikkeling, het sociale netwerk, de school, de draagkracht van het gezin, broers en zussen, veiligheid, etc. Dit vraagt een professionele integrale samenwerking en het overstijgen van eigen muren.

De kinderverpleegkundige beroepsorganisatie voor en door kinderverpleegkundigen!

NIEUWS

Neem een kijkje tussen ons meest recente nieuws

De bevraging is afgelopen

Weldra publiceren wij hier de resultaten.

JOY-platform

Een positief evenwicht tussen de rechten, het welzijn en de ontwikkeling van alle kinderen en jongeren in België tijdens en na Covid-19.

Het Grote Coronaspel

Wij doen al mee. Jij ook?