Professionele identiteit

Kinderverpleegkundige zorg gaat veel verder dan enkel het puur uitvoeren van verpleegtechnische handelingen. Het is een uitgebreid vakgebied met een waaier aan deelspecialisaties binnen alle lagen van de zorg. Het brede karakter en de complexiteit van het beroep maakt ons als kinderverpleegkundigen enorm versnipperd. We missen een gezamenlijke identiteit, erkenning en duidelijke visie op ons beroep. We missen één krachtige stem. Zowel op micro-, meso- als macroniveau. 

Kwalitatieve bekwaamheid

Een kinderverpleegkundige is specifiek opgeleid in het ‘verplegen’ en begeleiden van kinderen met een verpleegkundige zorgnood. Maar wat maakt nu het verschil met verpleegkundigen die deze opleiding en specialisatie missen? Is het daadwerkelijk enkel ‘verpleging’ van het kind alleen? En is bevoegdheid wel hetzelfde als bekwaamheid in kwaliteit van zorg?

We zijn er van overtuigd dat echte kwaliteit van zorg een doorgedreven opleiding, permanente vorming, evidenced based expertise en bekwaamheid vraagt. Samen met jullie willen we gaan voor de implementatie van een gans innovatief, integraal en kwalitatief bekwaamheidstraject. Een traject waarbij jij als kinderverpleegkundige aan het stuur zit. Wij bieden je de kans tot een professionele ontwikkeling en ontplooiing, jij moet ze grijpen.

Integrale netwerking

De ziekte van een kind en de bijhorende zorg hebben niet alleen een impact op het kind zelf, maar op alle aspecten binnen het ganse gezin.

Kinderverpleegkundige zorg is zoveel meer dan enkel het medisch curatieve aspect. Vanaf het eerste moment moet er aandacht zijn voor een zo normaal mogelijke ontwikkeling, het sociale netwerk, de school, de gezinssituatie, de draagkracht van het gezin, veiligheid in de brede zin van het woord, de broers en zussen, etc. Elke (kinder)verpleegkundige betrokken in de zorg voor deze kinderen heeft hierin een zeer belangrijke observerende, signalerende en doorverwijzende rol. Echte kwaliteit van kindcentrale zorg kan dan ook enkel als we als professional onze medische oogkleppen durven af te zetten.

We willen samen met jullie muren doorbreken, integrale bruggen bouwen en structurele samenwerking stimuleren met alle andere partners binnen integrale zorg. Vanuit een patiëntcentrale visie is elke betrokken professional een even belangrijk puzzelstuk in het zorgtraject van een kind en de warme zorgcirkel rond elk van deze gezinnen.