IFIC erkenning specialisaties en BBT

Op 16 december 2021 kondigde Federaal minister Vandenbroucke zijn plan aan om werk te maken van een herwaardering van de verpleegkundige specialisaties (BBT) binnen het IFIC-verloningsmodel. Zo ook voor de BBT Pediatrie en Neonatologie. Het plan dient nog verder in detail te worden uitgewerkt. Het is tot nu nog niet duidelijk wat dit exact voor jou persoonlijk zal inhouden, of dit ook geldt voor instellingen die vallen onder een Vlaamse bevoegdheid (zoals Revalidatiecentra, Respijthuizen, MFC, …), etc. We volgen dit mee op. Later meer …

Category