Kinderen zijn geen kleine volwassenen …

Als kinderverpleegkundige beroepsorganisatie zijn we bezorgd over het verder generaliseren van het verpleegkundige beroep en de blijvende onderkenning van de noodzakelijke pediatrische specialisatie en bekwaamheid om echt te voldoen aan veilige en kwaliteitsvolle zorg. Zorg voor kinderen kan en mag nooit veralgemeend worden in de zorg voor volwassenen en ouderen!

Een expertise en bekwaamheid waar élk kind met een zorgnood recht op heeft, ongeacht soort aandoening, soort zorg en plaats van zorg.

Samen met de Belgian Academy of Paediatrics hebben we een duidelijk statement/oproep geschreven en verstuurd naar alle betrokken beleidsmakers in België.

Category