Oproep deelnemers onderzoek

Graag delen wij onderstaande oproep voor een masterproef criminologische wetenschappen aan de KU Leuven.

WAT
In het kader van mijn masterproef voer ik een onderzoek naar de detectie van kindermishandeling door (kinder)verpleegkundigen in de ziekenhuiscontext. Het doel van de masterproef is na te gaan welke noden en wensen (kinder)verpleegkundigen hebben inzake de detectie van kindermishandeling bij 0 tot 3-jarigen, waarbij vooral de focus ligt op de detectie bij kinderen onder de 3 jaar en de kindermishandeling gepleegd door ouders.

HOE
Hiervoor zal ik interviews afnemen bij (kinder)verpleegkundigen die in het ziekenhuis werken en in aanraking komen met kinderen tussen 0 en 3 jaar. Ik nodig u uit voor een interview dat ongeveer één uur zal duren. Het interview zal online plaatsvinden en uit drie delen bestaan. Het eerste deel zal algemeen over kindermishandeling gaan. Het tweede deel gaat over de drempels die ervaren kunnen worden bij kindermishandeling. Het derde deel gaat over welke noden men heeft bij het detecteren van kindermishandeling.
De antwoorden zijn strikt vertrouwelijk. Dit houdt in dat er geen persoonsnamen in het onderzoek worden opgenomen. De antwoorden uit de vragenlijst zullen uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden gebruikt worden.

CONTACTNAME EN INFORMATIE
Indien je wenst deel te nemen, bijkomende vragen hebt of meer informatie wenst over het onderzoek, kan je een mail sturen naar elke.naudts@student.kuleuven.be.

BEDANKT!

Category