Stop Kinderarmoede Nu

Het aantal kinderen in armoede stijgt in Vlaanderen.

Ook wij als kinderverpleegkundigen moeten enorm bewust zijn voor signalen van mogelijke kinderarmoede en onze professionele rol hierin opnemen: “observeren, signaleren, indiceren en doorverwijzen.”

Want kinderarmoede leidt tot gezondheidsongelijkheid (Ongelijkheid in gezondheid; Avalosse et al.; Mei 2019). Gezondheidsongelijkheid leidt tot meer ziekte, complicaties, chronische aandoeningen, afhankelijkheid van zorg, uitstel van zorg, ontwikkelingsachterstand op alle niveau’s, … met een (blijvende) impact op lange termijn.

Kinderen in armoede worden ook sneller en langer (her)opgenomen in een ziekenhuis. Deze gezinnen blijven langer vast zitten in curatieve zorg in plaats van preventieve. (‘Waarom en wanneer worden onze kinderen opgenomen in het ziekenhuis?’, Onafhankelijke Ziekenfondsen, Brussel, augustus 2018)

Als Vlaamse Vereniging voor Kinderverpleegkundigen ondersteunen we dan ook ten volle deze belangrijke campagne en onderschrijven we deze actie!

Category