Update IFIC erkenning beroepstitels

Update 23 augustus 2022:

Als update op ons onderstaand nieuwsbericht van 17 mei en 1 juni 2022.

Onderstaande berichtgeving en plan zijn officieel goedgekeurd door de Raad van State als gepubliceerd in het bijbehorende KB.

Op 1 juni heeft minister Vandenbroucke meer duidelijkheid gegeven omtrent de opwaardering van de verpleegkundigen met een Bijzondere Beroepstitel binnen het IFIC functieclassificatiesysteem. Daarnaast verduidelijkt hij ook verdere investeringen in het verpleegkundige beroep. Voor kinderverpleegkundigen met een BBT binnen de IFIC betekent dit dat je vanaf 2023 recht hebt op de jaarlijks beschreven premie van 2500 euro bruto. Kinderverpleegkundigen die niet waren toegetreden tot de IFIC en de ‘oude’ premie uitbetaald kregen: daarvoor blijft alles hetzelfde. Wil je weten welk stelsel voor jou het beste is? Onderaan dit nieuwsbericht kan je via de IFIC-tool de vergelijking maken.

Nieuwsbericht 17 mei 2022:

Op 16 december 2021 kondigde Federaal minister Vandenbroucke zijn plan aan om werk te maken van een herwaardering van de verpleegkundige specialisaties (BBT) binnen het IFIC-verloningsmodel. Ondertussen is er meer bekend over dit plan en ondergaat het momenteel de begrotingscontrole en de Raad van State alvorens het kan gepubliceerd worden.

Enerzijds juichen we als beroepsorganisatie deze erkenning toe, anderzijds blijven we het kritisch opvolgen. Deze premie is op dit moment enkel van toepassing op de ziekenhuizen en gaat voor ons niet ver genoeg. Kinderverpleegkundige competenties en de bijhorende beroepstitel zijn noodzakelijk binnen elke lijn in de zorg voor kinderen en jongeren. Het verdient eenzelfde (financiële) erkenning en stimulatie!

Voorstel wettekst KB:

“Koninklijk besluit tot invoering van een aanvullende specialisatie en tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 2011 betreffende de uitvoering van het aantrekkelijkheidsplan van het beroep van verpleegkundige”

1 . Verpleegkundigen met een BBT die is goedgekeurd door een accreditatiecommissie en die zijn opgenomen in de IFIC, profiteren van een jaarlijkse premie van € 2500 bruto geïndexeerd.
“Vanaf 1 januari 2022 hebben geregistreerde verpleegkundigen die zich kunnen beroepen op een bepaalde beroepskwalificatie als verpleegkundige met bijzondere deskundigheid of die gemachtigd zijn om een bepaalde beroepstitel te voeren, zoals gedefinieerd in de ministeriële besluiten tot vaststelling van de erkenningscriteria voor bepaalde beroepstitels en kwalificatie, … recht op aanvullende specialisatie op voorwaarde dat zij volgens het nieuwe model worden beloond. loon voor federale gezondheidszorgdiensten, zoals bedoeld in de ‘Collectieve Arbeidsovereenkomst van 31 maart 2021 betreffende de volledige invoering van een nieuw loonmodel voor de federale gezondheidszorg: IFIC'”
“Deze bijkomende specialisatie bedraagt 2.500 euro bruto per jaar voor een door het bevoegd gezag erkende verpleegkundige voor een bepaalde beroepstitel”.

  1. Verpleegkundigen met een BBT die aanvankelijk hebben geweigerd het IFIC te betreden, kunnen na de invoering van de premie een aanvraag indienen om het IFIC te betreden

“Na de invoering van de specialisatietoeslag heeft de werknemer in dienst wiens recht op de IFIC-schaal nog niet openstaat en op voorwaarde dat de IFIC-schaal wordt geactiveerd, slechts eenmaal de keuze tussen het handhaven van zijn bestaande loonvoorwaarden, inclusief overeengekomen toekomstige verhogingen, of het overschakelen naar de IFIC-schaal”.

Bereken hier zelf wat dit voor jou betekent:

Category