Wetenschappelijke inzichten

Als kinderverpleegkundigen kunnen we ons beroep niet kwaliteitsvol opnemen en in onze professionele rollen staan als we niet op de hoogte zijn van evidence based en up-to-date ontwikkelingen binnen de diverse domeinen van pediatrische zorg.

Om je op weg te helpen, publiceren we hier regelmatig samenvattingen van nieuwe ontwikkelingen en inzichten.

Niet alle thema’s lenen zich ertoe om in één specifiek hokje te plaatsen. Grasduin dus zeker eens tussen het ganse aanbod en prikkel jezelf om op zoek te gaan naar meer up-to-date en evidence based ontwikkelingen binnen alle aspecten van ons brede beroep.

KiKe’s tips and tricks naar wetenschappelijke bronnen

Het is niet altijd makkelijk te weten of een onderzoek, artikel of studie ook betrouwbaar is. Daarom geeft het KiKe je enkele tips and tricks hoe je het beste omgaat met bronnen en betrouwbaarheid van informatie.

Geprikkeld om zelf meer op te zoeken omtrent een bepaald thema? Ga dan naar de databanken en begin je zoektocht.

Reflectie op de CanMEDS rollen

Binnen alle samenvattingen reflecteren we telkens op de specifieke CanMEDS rollen die van toepassing zijn op het specifieke thema. Het doel hiervan is om je als kinderverpleegkundige veel meer vanuit je professionele rollen te laten denken om hier ook krachtiger in te staan en deze beter op te nemen.

Overzicht

We bundelen en vertalen verschillende nieuwe ontwikkelingen en inzichten binnen een waaier aan specialisaties, domeinen en thema’s binnen de zorg voor neonaten, kinderen en jongeren. Al deze onderwerpen hebben we getracht binnen een aantal thema-hoofdstukken te verzamelen. Meerdere onderwerpen overstijgen echter één of meerdere thema’s. Grasduin dus zeker eens doorheen alle thema’s om meer onderwerpen te ontdekken.

Titel

Datum

Orale glucose bij pasgeborenen met een verhoogd risico op neonatale hypoglykemie leidt tot halvering van het aantal glucose-infusen

07.04.2021

Verandert roken tijdens de zwangerschap het DNA van de baby?

07.04.2021

Europese richtlijn voor inslikken knoopcelbatterij door kinderen

07.04.2021

Depressie en angststoornissen bij volwassenen ten gevolge van trauma op kinderleeftijd.

07.04.2021

Wat is fijn voor een traumabrein?

07.04.2021