Als professional blijft het ook nu niet alleen belangrijk wat je moet doen en het blind volgen van protocollen. Het is nu des te belangrijker te weten WAAROM je dit allemaal doet. Wat de wetenschappelijke achtergrond is, de evidence based evoluties en inzichten. Je taak blijft professioneel kritisch te zijn omtrent het gebruik van verouderde adviezen en protocollen.
Al deze informatie op maat van jullie, kinderverpleegkundigen, is gebaseerd op officiële en evidence based informatie van de nieuwe Belgian Pediatric Covid-19 Task Force (overkoepelend netwerk van alle Belgische beroepsorganisaties kinderartsen en kinderarts specialisten).
Als VVKV zijn we hierin vertegenwoordigd als observator voor onze Vlaamstalige beroepsgroep. Voor de Franstaligen is dit de AISPN. 
Uiteraard blijven de huidige protocollen, procedures en richtlijnen uit je eigen instelling geldig. Omtrent kinderen tracht de Task Force verschillende Covid-19 protocollen voor pasgeborenen en kinderen maximaal op elkaar af te stemmen. Informeer altijd eerst binnen je eigen instelling!

Druk op het logo van de Task Force voor meer info en de nieuwsbrieven.

Staat je vraag of nood aan specifieke informatie hier niet op deze pagina en/of links?

Heb je als kinderverpleegkundige een vraag omtrent Covid-19 bij kinderen en heeft je leidinggevende hier niet meteen een antwoord op?

Ben je onzeker of bezorgd over iets in de uitoefening van je beroep in deze tijden?

Deel je graag bepaalde belangrijke informatie met ons omtrent de huidige stand van zaken in relatie met je beroep?

Stuur dit dan naar ons door via email info@vvkv.be of via een privébericht op onze Facebookpagina. Wij nemen deze dan mee naar de Task Force.

Informeer wel altijd eerst binnen je eigen instelling!

Klinische eigenschappen Covid-19 bij kinderen en adolescenten

Druk op de foto voor de volledige versie

Risicogroepen kinderen Covid-19

Druk op de foto voor de volledige versie

Symptomen Covid-19

Druk op de foto voor de volledige versie

Agentschap integratie en inburgering

Anderstalige officiële info vanuit het Vlaamse Agentschap integratie en inburgering