Over ons

Als beroepsorganisatie willen we samen met alle (kinder)verpleegkundigen, rechtstreeks en onrechtstreeks betrokken in de zorg voor kinderen, constructief werken aan een positieve professionalisering van het beroep. Onze beroepsgroep verenigen tot één krachtige stem en samen met jullie opkomen voor waar we als kinderverpleegkundigen echt voor staan.

Enkel door onszelf als beroepsgroep te verenigen, kunnen we ons beroep in handen nemen en het de identiteit en kracht geven om klaar te staan voor alle veranderingen in de toekomst.

Als kinderverpleegkundige sterk in je werk!

Wie zijn we?

We zijn allemaal kinderverpleegkundigen uit diverse disciplines die dezelfde passie delen voor het prachtige kinderverpleegkundige beroep: de expertise en doorgedreven opleiding van de kinderverpleegkundige de erkenning geven dat het verdient. Naast de zijlijn roepen is niets voor ons. We willen op een positieve manier ons beroep terug in handen nemen en vorm geven. 

Vanuit het vuur en het streven naar positieve erkenning en verandering zijn we dan ook gestart met de Vlaamse Vereniging voor Kinderverpleegkundigen. We zijn misschien wel de oprichters, het gezicht van deze beweging willen we in geen geval zijn. We willen een beweging op gang zetten door en voor jullie als kinderverpleegkundigen.

Caroline Dolieslager

Oprichter & Voorzitter

“It always seems impossible until it’s done.” (Nelson Mandela)

Tom Luyckx

Oprichter & Secretaris

“While we try to teach our children all about life, our children teach us what life is all about.” (Angela Schwindt)

Jeroen Verlinden

Oprichter & Penningmeester

Als kinderverpleegkundigen kunnen we veel meer in beweging zetten dan we zelf denken. Positief, constructief en trouw aan je visie.

Dries Neyrinck

Bestuurslid

“Het hart van de mens, dat niet getroffen wordt door de lieflijke glimlach van het kind, is nog in slaap.” (Inayat Khan)

Sofie Moreels

Bestuurslid

   

Wat gaan we doen?

Als beroepsorganisatie willen we een beweging op gang brengen waarbij we de professionalisering van ons beroep zelf in handen nemen en positief en constructief op de voorgrond staan van de veranderingen binnen zowel ons beroep als onze rol binnen het zorglandschap. Een beweging voor en door kinderverpleegkundigen. Want enkel wij zelf zijn de experten in ons vak. We zijn geen helden maar professionals. 

Deze beweging kunnen we alleen maar in gang zetten samen met zoveel mogelijk collega kinderverpleegkundigen.          Hierbij baseren we ons telkens opnieuw op onze drie pijlers: professionele identiteit, kwalitatieve bekwaamheid en integrale netwerking. De basisfundamenten van waaruit we ons werk en jullie inbreng en stem uitbouwen.

Hoe gaan we dit doen?

Rome is ook niet in één dag gebouwd.

Stap voor stap willen we met jullie op pad gaan en de concrete actiepunten binnen onze drie pijlers uitbouwen op basis van jullie stem en inbreng. Want dit laatste is nu net het belangrijkste om te komen tot een echte verandering door en voor kinderverpleegkundigen. Bevragingen, netwerk- en intervisiemomenten, navormingen, scholingsprogramma’s, etc. Het is maar een greep uit de verschillende acties die allen passen binnen onze drie pijlers. Maar telkens op maat van wat jullie als kinderverpleegkundigen echt nodig hebben om jezelf te professionaliseren en ontplooien.

Zelfs deze website is geen statisch gegeven, maar een instrument dat mee zal evolueren tot een centraal evidence based kennis- en netwerkplatform voor het kinderverpleegkundige beroep.

Om dit mogelijk te maken, willen we gaan voor zoveel mogelijk kinderverpleegkundigen die lid willen worden van onze beroepsorganisatie om zo écht samen met ons op weg te gaan.

Onze 3 pijlers

Onze ganse visie, werking en uitbouw baseren we op drie belangrijke pijlers. De fundamenten om echt te komen tot erkenning van ons kinderverpleegkundig beroep en het garanderen van kwaliteitsvolle en veilige zorg voor elk kind en hun gezin. 

Professionele identiteit

Kinderverpleegkunde is een uitgebreid vakgebied met een brede waaier aan deelspecialisaties. Dit vraagt een eigen identiteit en één sterke stem vanuit de ganse beroepsgroep.

Kwalitatieve bekwaamheid

Echte kwaliteit van zorg vraagt een doorgedreven opleiding, permanente vorming, evidenced based expertise en bekwaamheid. Samen gaan we voor een innovatief, integraal en kwalitatief bekwaamheidstraject.

Integrale netwerking

Kinderverpleegkundige zorg is zoveel meer dan enkel medisch curatieve zorg. Er moet aandacht zijn voor een gezonde ontwikkeling, het sociale netwerk, de school, de draagkracht van het gezin, broers en zussen, veiligheid, etc. Dit vraagt een professionele integrale samenwerking en het overstijgen van eigen muren.

Onze visie op de opleiding en het beroep

Het zorglandschap is op alle niveau’s in beweging. Als beroepsorganisatie hebben we een heel duidelijke visie op het kinderverpleegkundige beroep, de opleiding tot en de erkenning van de specialisatie.

Deze visie kom je tegen in elk detail van ons werk, onze netwerkmomenten en in onze samenwerkingen.

Onze mascotte

Professionele identiteit vraagt ook een duidelijke symboliek, tot leven gebracht in een herkenbare mascotte waarin we ons als kinderverpleegkundigen kunnen herkennen.

Als organisatie hebben we gekozen voor een kolibrie.

Wil je weten waarom?

Publicaties

Als beroepsorganisatie publiceren we regelmatig verschillende documenten. Zowel informatie over onze organisatie, als over verschillende thema’s binnen het kinderverpleegkundige beroep. Al deze publicaties zijn hier terug te vinden en te downloaden.

Informatie

Hier kan je allerhande informatie over onze organisatie en het kinderverpleegkundige beroep terugvinden en downloaden om mee onze boodschap te helpen verspreiden.

Affiche opstart
 
                  
Handvest Kind&Zorg
  
Pijn-en angstbeleid bij neusswab
Bevragingen

Op regelmatige basis organiseren we bevragingen omtrent allerhande thema’s binnen het kinderverpleegkundige beroep. Op deze manier weten we beter wat er echt leeft op de werkvloer en binnen het beroep zelf. De samenvatting van de verschillende bevragingen kan je hier herlezen.

Startbevraging december 2019
Bevraging 2020 ervaring Covid-19
Bevraging leidinggevenden 2021
Standpunten

Als beroepsorganisatie komen we op voor het kinderverpleegkundig beroep. We hebben hierin een duidelijke visie en concrete mening. Daarnaast reageren we vanuit deze visie ook op ontwikkelingen in het zorglandschap op alle niveau’s. Lees onze standpunten hier.

Open brief Covid-19 noodwet – VVKV zegt NEE!
November 2020
  
Statement en oproep BAP en VVKV – Juli 2021
Kinderen vaccineren is niet gelijk aan volwassenen vaccineren – December 2021
Elk kind heeft recht op kwaliteitsvolle verpleegkundige zorg – Maart 2022

Samenwerkingen en partners

Om onze doelen te bereiken, werken we nauw samen met andere organisaties en partners.

Ook interesse om partner te worden en samen te werken? Neem dan zeker  contact met ons op.