Kinderverpleegkundig Kenniscentrum

In het Kinderverpleegkundig Kenniscentrum bundelen we op één plaats navormingen, literatuur, protocollen en nog zoveel meer. Alles in het licht van onze 3 pijlers en het Bekwaamheidstraject. Op deze manier wordt ‘lid worden’ van onze organisatie echt investeren in je professionele zelf en kunnen we samen evolueren naar meer structurele kwaliteit en veiligheid van zorg voor elk kind en hun gezin.

Kinderverpleegkundig Kenniscentrum

Het KiKe zal je begeleiden doorheen je Bekwaamheidstraject!

Ons Kenniscentrum in vogelvlucht

Proef al even van wat we in ons Kinderverpleegkundig Kenniscentrum aanbieden

Bekwaamheidstraject

Op basis van onze visie op bekwaamheid in de zorg voor kinderen bouwen we steeds opnieuw aan een up-to-date overzicht van pediatrische vormingen doorheen alle levensdomeinen van (zieke) kinderen. Het Bekwaamheidstraject helpt je kinderverpleegkundig portfolio up-to-date te houden.

Kinderverpleegkundige protocollen

We bieden je evidence based kinderverpleegkundige protocollen aan. De protocollen van je werkgever blijven uiteraard degene die je moet gebruiken. Maar aan de hand van deze protocollen willen we evolueren naar meer uniformiteit, professionaliteit en evidence based kritisch reflecteren en redeneren.

Interessante vakliteratuur

Een steeds groeiend overzicht van interessante vakliteratuur binnen een waaier aan onderwerpen en domeinen in de zorg voor kinderen. Boeken, artikels, wetenschappelijke informatie, databanken en nog zoveel meer.

Overzicht van ouder- en hulporganisaties

Binnen de zorg voor kinderen zijn er vele ouderverenigingen en hulporganisaties actief. Allen richten ze zich op een specifiek domein en thema. Het grote aanbod maakt het niet makkelijk de juiste organisatie te vinden. Wij bieden een groeiend overzicht aan als weg uit het labyrint en als hulpmiddel om kind en ouders beter door te verwijzen.

CanMeds functieprofielen

Als organisatie werken we aan het uitschrijven van nieuwe CanMeds functieprofielen voor de kinderverpleegkundigen van de toekomst.

Kolibrie nieuws

In het driemaandelijks Kolibrie nieuws nemen we leden mee in onze nieuwsberichten, ontwikkelingen, nieuwe toevoegingen in het Kenniscentrum, aankomende zaken en nog zoveel meer.

Extra Kolibrie nieuws vliegt naar de leden toe bij belangrijke tussentijdse ontwikkelingen.

Een groeiend aanbod

Het Kenniscentrum is nooit af. Dankzij de samenwerking met jullie, partners en experten zal het steeds opnieuw blijven groeien om jullie een zo actueel mogelijk aanbod aan te kunnen bieden op maat van wat jij als kinderverpleegkundige écht nodig hebt om jezelf te professionaliseren en de kwaliteit van het zorgtraject te verbeteren.

Word lid en krijg toegang tot ons Kinderverpleegkundig Kenniscentrum.