Over de kinderverpleegkundige

Kinderverpleegkunde is een unieke specialisatie binnen het verpleegkundige beroep. Je werkt niet enkel vanuit je hart, maar vooral vanuit je professionele verstand.

Het is een uitgebreide discipline met een waaier aan specialisaties binnen diverse leeftijd- en ontwikkelingsniveaus van prematuren over kinderen tot tieners. Dat maakt onze beroepsgroep enorm versnipperd en missen we een gezamenlijke stem.

We gebruiken de benaming ‘kinderverpleegkundige’, maar bedoelen hierbij ook ‘neonatologie en jeugdverpleegkundigen’. Kortom alle verpleegkundigen gespecialiseerd binnen één of meerdere specifieke domeinen in de brede zorg (zowel curatief als preventief) voor kinderen en jongeren. 

Wij gaan voor wat ons als kinderverpleegkundigen met elkaar verbindt en niet wat ons verschilt!

Word lid en krijg toegang tot veel meer informatie over het kinderverpleegkundige beroep, wet- en regelgeving, functieprofielen en nog zoveel meer.

Kinderverpleegkundige bekwaamheid als noodzakelijke voorwaarde in kwaliteit en veiligheid van zorg voor elk kind.

Wie is de kinderverpleegkundige?

Zorg voor kinderen is een breed iets. Naast een waaier aan disciplines, subspecialisaties en werkdomeinen binnen zowel acute als chronische zorg, is ook de doelgroep enorm divers en overstijgen ze elk leeftijds- en ontwikkelingsniveau. Van prematuren over zuigelingen, peuters, kleuters, schoolkinderen tot tieners en chronisch zieke jongvolwassenen. Elke levensfase en elk kind heeft een uniek groeitraject naar volwassenheid. Elke verstoring op dit pad kan een invloed hebben op de persoon waartoe het kind opgroeit.

De kinderverpleegkundige gaat verder dan enkel het medische aspect, de ziekte en de zorg. Elk detail van ons werk is verweven met aandacht voor het psycho-sociale, het ontwikkelingsgerichte, veiligheid, het kindvriendelijke en de rechten van het zieke kind. En dit alles binnen een gezinsgerichte aanpak.

En dat vraagt een specifieke opleiding, kennis en bekwaamheid van kinderverpleegkundigen om kwaliteit en veiligheid van zorg voor elk kind te garanderen.

Kinderverpleegkunde is daardoor een unieke en noodzakelijke specialisatie binnen het verpleegkundige beroep.

Dit maakt dat dé kinderverpleegkundige niet bestaat en het bovendien niet altijd makkelijk is te omschrijven wat het beroep exact inhoud.

Als beroepsorganisatie willen we dan ook ons brede beroep uit de schaduw halen door jullie aan het woord te laten.

Werkgebieden en specialisaties

Bij ons brede beroep komt ook een enorm breed werkveld waarin de kinderverpleegkundige actief is. We durven soms zelf nog een te enge visie hebben dat ons beroep alleen verbonden is met de ziekenhuissetting binnen een medisch curatieve zorgverlening.

Maar niets is minder waar. Niet alleen zijn kinderverpleegkundigen in vele andere domeinen actief. Daarnaast evolueert ons zorglandschap snel en zal ook de plaats waar we werken evolueren.

Doelgroep

Naast een waaier aan disciplines en subspecialisaties binnen zowel acute als chronische zorg, is ook de doelgroep enorm divers en overstijgen ze elk leeftijds- en ontwikkelingsniveau. Van prematuren over zuigelingen, peuters, kleuters, schoolkinderen tot tieners en chronisch zieke jongvolwassenen. Elke levensfase en elk kind kent een uniek groeitraject naar volwassenheid binnen de unieke context van het gezin en de omgeving waarin deze kinderen opgroeien. Elke verstoring op dit pad kan een invloed hebben op de persoon tot wie het kind opgroeit.

Kindgerichte zorg is gelijk aan gezinsgerichte zorg. Een kind kan niet losgekoppeld worden van de gezinscontext waarin het opgroeit.

Getuigenissen

Hoe beleven kinderen en gezinnen de ziekte en het zorgtraject? Wat is de impact vanuit hun oogpunt? En hoe kunnen en moeten we als beroep hiermee rekening houden? Lees het in verschillende waardevolle getuigenissen.

Handvest Kind&Zorg

Echte kind- en gezinscentrale zorg start altijd vanuit de rechten van het zieke kind. Het EACH charter en het Handvest Kind& Zorg zijn hierin een belangrijke leidraad om altijd juist te zitten in wat we doen.

Bekwaamheid

Bevoegdheid is niet hetzelfde als bekwaamheid!

Als beroepsorganisatie hebben we een duidelijke visie over het kinderverpleegkundige beroep en het belangrijke aspect van bekwaamheid. Bevoegdheid is voor ons niet hetzelfde als bekwaamheid in kwaliteit en veiligheid van zorg voor onze doelgroep.

Ons bekwaamheidstraject voor leden

Voor leden bieden we een breed bekwaamheidstraject aan dat het medische aspect in de zorg voor kinderen overstijgt. Een traject door en voor kinderverpleegkundigen, in samenwerking met experten en organisaties op het terrein. Op deze manier investeer je in je professionele zelf en in de kwaliteit en veiligheid van zorg voor elk kind.