Over samenwerken en netwerken

Echte samenwerking betekent het afbreken van je eigen muren en het opkomen voor de gemeenschappelijke rode draad welke ons allen bindt: het zieke kind en het gezin of de gezinscontext waarin het opgroeit.

Samenwerken wil dan ook zeggen dat je ten alle tijde individuele belangen overstijgt en erkent dat alle betrokkenen een noodzakelijk puzzelstuk zijn in het zorgtraject van zieke kinderen. Niemand van ons is hét puzzelstuk.

Samenwerken zien we dan ook niet enkel tussen onze beroepsgroep, maar ook multi- en transdisciplinair binnen alle ontwikkelingsdomeinen van kinderen. Samen met partners die dezelfde visie en doel nastreven.

Het zorglandschap

Het zorglandschap voor zieke kinderen is volop in ontwikkeling.

Al deze ontwikkelingen zijn te wijten aan de snelle en brede opmars van nieuwe technologieën, behandelwijzen en inzichten, de enorme groei van ICT-systemen en het gebruik van Artificiële Intelligentie (AI) en Big Data, inzichten in co-relatie tussen aandoeningen en omgevingsfactoren of onderliggende psycho-sociale problematieken, etc. Maar tegelijkertijd een evolutie naar transmurale en integrale zorgtrajecten waarbij de focus op preventie belangrijker wordt dan de curatieve focus van de zorgsector. En waarbij het inzicht dat de patiënt echt centraal moet staan, steeds groeit.

Deze ontwikkelingen zijn ook voelbaar in de ganse zorg voor kinderen. En ook jij als kinderverpleegkundige zal hiermee in aanraking komen en een belangrijke rol in krijgen.

Transmuraal en integraal

Binnen het veranderende zorglandschap en de vele ontwikkelingen is samenwerking rond het kind enorm belangrijk. Deze samenwerking is cruciaal voor de kwaliteit van het zorgtraject en vraagt van alle betrokken zorgprofessionals en organisaties dat de eigen muren worden afgebroken waardoor het kind en het gezin echt centraal komen te staan.

Hierbij moeten we als kinderverpleegkundigen verder durven kijken dan enkel ons medische domein.

Echte kwaliteit van zorg heeft ook aandacht voor alle ontwikkelingsaspecten van het kind, het psycho-sociaal welbevinden, de veiligheid, en nog zoveel meer.

En dat kunnen we enkel bereiken door échte samenwerking.

Transmuraal

Dit is de samenwerking tussen de verschillende lijnen van ons medische zorglandschap. Transmurale zorg heeft als doel de muren tussen eerste-, tweede- en derdelijnszorg af te breken en te gaan voor een trajectvormige samenwerking over deze muren heen.

Integraal

Integrale zorg gaat nog verder en is de samenwerking tussen het medisch transmurale en alle andere betrokken organisaties binnen de niet-medische domeinen zoals ontwikkeling, welzijn, onderwijs, … Kortom alle aspecten, medisch en niet-medisch, waar hulpverlening noodzakelijk is.

Onze partners

Als beroepsorganisatie werken we samen met partners die dezelfde visie en doel nastreven, zowel multi- als transdisciplinair.

Ook interesse om partner te worden en samen te werken? Neem dan zeker contact met ons op.