FAQ

Meer dan waarschijnlijk heb je na het doornemen van onze website en onze informatie nog vragen.

We hebben al verschillende veel gestelde vragen en antwoorden voor je opgesomd. Staan de vragen en/of de antwoorden er toch niet tussen? Of heb je nood aan meer informatie? Aarzel dan niet om verder contact met ons op te nemen.

Leden

Hier vind je vragen en antwoorden over onderwerpen zoals ‘lid worden’, ‘lidmaatschap’ en alles wat hiermee samenhangt.

Waarom lid worden?

Lid worden van het VVKV is investeren in je eigen professionele loopbaan. We bieden evidence based bijscholingen aan in diverse gebieden van de zorg voor kinderen en hun ouders. Zo blijf je op de hoogte van de laatste nieuwe inzichten in je eigen subdiscipline of kan je proeven van interessante ontwikkelingen in andere gebieden van de zorg voor het kind. Naast opleiding schenken we ook veel aandacht aan netwerking. De wereld van de zorg voor het kind is zeer breed. De kwaliteit van zorg voor het kind kan er alleen maar baat bij hebben om de muren tussen de verschillende echelons te slopen. En wie kan dit beter doen dan wij zelf?

Wie kan lid worden?

De visie van onze organisatie is dat zorg voor kinderen te allen tijde moet gebeuren door zorgprofessionals die specifiek zijn opgeleid in het werken met zieke kinderen en jongeren. Dit is niet enkel een basisrecht uit het EACH charter, maar ook een recht van elk (ziek) kind.

In een eerste fase richten we ons voornamelijk op alle neonatologie, kinder- en jeugdverpleegkundigen die rechtstreeks en onrechtstreeks werkzaam zijn in de zorg voor kinderen.

Ook studenten en docenten (kinder)verpleegkunde betrekken we graag. Aan studenten vragen we wel een attest dat bewijst dat je bent ingeschreven als student voor het huidige academiejaar om in aanmerking te komen voor het studententarief.

Voor andere zorgberoepen en verpleegkundigen niet werkzaam in de zorg voor kinderen verwijzen we door naar hun respectievelijke beroepsorganisaties.

Ik ben geen kinderverpleegkundige, maar wel werkzaam in de zorg voor kinderen. Kan ik ook lid worden?

We vragen geen diploma of getuigschrift als bewijs. Het is voldoende dat je als verpleegkundige met baby’s, kinderen of jongeren werkt en je er voldoende ervaring in hebt opgebouwd om lid te worden.

Hoe kan ik lid worden?

Lid worden doe je door het online formulier op de website onder ‘Lid worden’ volledig in te vullen. Daarna ontvang je een email ter bevestiging van je inschrijving en volgen snel de praktische details en betalingsinstructies om je lidmaatschap officieel te maken.

Hoe weet ik dat ik officieel lid ben?

Als lid krijg je een eigen inlog voor het Kinderverpleegkundig Kenniscentrum. Dit wordt aangemaakt op het ogenblik dat je aanmelding volledig is én we je betaling hebben ontvangen. Van zodra je deze gegevens digitaal hebt ontvangen, ben je officieel lid.

Welke voordelen heb ik als lid?

Als lid heb je volledige toegang tot het beveiligde Kinderverpleegkundige Kenniscentrum. Hierin vind je een steeds groeiend aanbod aan digitale vormingen, kinderverpleegkundige protocollen, vakliteratuur, databanken en allerlei nuttige info om kwalitatieve zorg aan kinderen te bieden. Op onze website onder ‘lid worden’ sommen we kort de voordelen op.

Kan ik als leidinggevende of verantwoordelijke een gans team lid maken?

Een volledig team kan lid worden vanaf 10 (kinder)verpleegkundigen. Je betaalt dan 30 Euro per persoon in plaats van 50 Euro. Elke verpleegkundige krijgt dezelfde voordelen als een individueel lid alsook een eigen inlog. Uiteraard ben je zelf verantwoordelijk om wijzigingen in het team zo snel mogelijk door te geven. Bestaat het team uit minder dan 10 (kinder)verpleegkundigen, neem dan zeker contact met ons op om dit individueel te bekijken.

Kan ik een team inschrijven zonder toestemming van mijn werkgever of leidinggevende?

Als kinderverpleegkundige word je lid vanuit je beroep en niet vanuit je positie als werknemer binnen een organisatie. Voor ons als beroepsorganisatie kan je dan ook samen met je gemotiveerde collega’s als team inschrijven zonder dat je hiervoor toestemming van je werkgever nodig hebt.

Kunnen er op een later moment nog collega’s aansluiten bij mijn team?

Als er voor je afdeling al een teamlidmaatschap is, kan je zonder problemen in datzelfde lidjaar op een later moment nog aansluiten als teamlid.

Hoe lang duurt een lidmaatschap?

Een lidmaatschap duurt van het moment van inschrijving tot het eind van hetzelfde kalenderjaar. Daarna dient het lidmaatschap vernieuwd te worden. Je wordt tijdig uitgenodigd om je lidmaatschap te vernieuwen en opnieuw een jaar te genieten van kwalitatieve opleidingen en vele andere voordelen.

Wat is een lidjaar?

Het lidjaar valt samen met het kalenderjaar en loopt dus van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde jaar.

Kan ik lager lidgeld betalen als ik me later in het kalenderjaar inschrijf?

Een nieuw lidmaatschap geldt per kalenderjaar. Instappen kan op eender welk moment binnen hetzelfde kalenderjaar tot 31 december van dat kalenderjaar aan hetzelfde tarief vermeld op onze website.

Bij instappen vanaf 1 oktober tot het einde van hetzelfde kalenderjaar kan je genieten van een ander tarief waarbij je meteen lid bent tot 31 december van het volgende kalenderjaar. Bijvoorbeeld: word je op 15 oktober 2021 lid aan het andere tarief, dan ben je lid tot 31 december 2022.

Dit geldt enkel indien je het kalenderjaar voordien nog geen lid was.

In het lidgeld zijn (digitale) opleidingen voorzien voor het ganse jaar en heb je het volledige Kinderverpleegkundig Kenniscentrum ter beschikking dat je op eigen tempo kan doorlopen. Daarom hanteren we slechts 2 instaptarieven. Want ook als je later in het jaar instapt, krijg je alle voordelen en toegang die horen bij het lidgeld.

Kan ik een factuur krijgen?

Je kan uiteraard een factuur krijgen. Geef dit zeker aan in de communicatie nadat je het eerste online inschrijvingsformulier hebt ingevuld.

Krijg ik een automatische herinnering voor het hernieuwen van het lidmaatschap?

Op het einde van het kalenderjaar zal je per email herinnerd worden voor de hernieuwing van je lidgeld en de bijhorende instructies om je lidmaatschap te verlengen. Wij werken niet met een automatische verlenging, maar laten iedereen vrij in de eigen keuze om jaarlijks al dan niet te hernieuwen, zo blijft ook de administratie en GDPR up to date.

Kan ik mij aanmelden voor een nieuwsbrief?

Leden kunnen zich bij het inschrijven aanmelden om de nieuwsbrief te ontvangen. Opgelet: deze is enkel beschikbaar voor leden.

Hoe kan ik me uitschrijven als lid?

Eenmaal je lidgeld betaald hebt, ben je lid voor het volledig kalenderjaar. Je kan voor dat jaar niet uitschrijven. Indien je geen lid wil blijven, betaal je je lidgeld voor het volgend jaar gewoon niet meer.

Bekwaamheidstraject
Hoe kan ik me inschrijven voor een vorming?

Bij elke opleiding staat een link of informatie dat je doorheen de inschrijving loodst. Afhankelijk van intern of extern aanbod, kan dit anders zijn.

Kan ik mijn teamleden afzonderlijk inschrijven voor een vorming?

Aangezien alle leden (ook teamleden) elks een eigen lidnummer hebben, kunnen ze voor afzonderlijke navormingen worden ingeschreven. Een gans team moet dus niet dezelfde opleiding volgen. Let wel op: voor interne opleidingen kunnen we enkel aanwezigheidsattesten uitschrijven voor de ingeschreven leden.

Worden vormingen getoetst?

Soms kan het nuttig zijn dat een gevolgde opleiding getoetst wordt. Momenteel werken we hard om deze optie in de toekomst aan te bieden.

Hoeveel digitale navormingen kan ik per jaar volgen?

Lidmaatschap geeft je toegang tot een aantal vastgelegde digitale vormingen zoals omschreven in de ledenvoordelen (opleidingskrediet). Het aantal zal hier steeds vermeld staan. Je kan zelf bepalen in welke frequentie je deze vormingen volgt. Daarnaast zullen er jaarlijks bovenop deze digitale vormingen extra opleidingsmomenten rond bepaalde thema’s georganiseerd worden. Deze kunnen gratis zijn, maar ook (deels) betalend.

Staat er een limiet van maximum aantal deelnemers aan een (digitale) vorming?

Indien een vorming slechts toegankelijk is voor een beperkt aantal deelnemers, zal dit steeds vermeld worden.

Krijg ik een aanwezigheidsattest van gevolgde opleidingen?

Bij interne vormingen wordt er steeds een aanwezigheidsattest op naam voorzien. Voor externe vormingen zal dit steeds via de externe organisator verlopen. In geval van afgelopen navormingen en het herbekijken van bijvoorbeeld webinars, kan het zijn dat het niet meer mogelijk is een aanwezigheidsattest aan te vragen. Dit hangt af van de specifieke aanbieder.

Zijn de vormingsuren gelijkgesteld aan arbeidsuren?

Als beroepsorganisatie koppelen wij aan bepaalde vormingen en bijeenkomsten ook vormingsuren. Hiervoor krijg je een vormingsattest. Het aantal uren zal steeds vermeld worden. Vormingsuren zijn niet hetzelfde als arbeidstijd en daarmee niet gelijkgesteld. Of je deze vormingsuren ook mag doen binnen volledige of gedeeltelijke arbeidstijd hangt af van de organisatie waarin je werkt. Dit dien je met je leidinggevende te bespreken en de organisatie gebonden procedure te volgen.

Ik heb mezelf ingeschreven, maar ik krijg geen bevestiging.

Kijk altijd eerst in je Spam of in je map ‘Ongewenste berichten’. Mogelijks is het bericht hier terecht gekomen. Moest dit niet het geval zijn, neem dan voor interne opleidingen contact met ons op. Voor externe opleidingen verwijzen we door naar de externe organisator.

Is het bekwaamheidstraject geautomatiseerd?

Rome werd ook niet in één keer gebouwd. Doel is om het Bekwaamheidstraject steeds verder uit te bouwen. En daar hoort automatisatie zeker bij. Wanneer we dit kunnen aanbieden, is nog niet geweten. Maar we houden je op de hoogte.

Krijg ik in het Bekwaamheidstraject steeds het volledige aanbod te zien?

Het Bekwaamheidstraject en het aanbod zijn in volle ontwikkeling. Er zullen steeds meer opleidingen worden aangeboden binnen een ruime waaier aan onderwerpen.

Ik ben geen lid, maar zou graag een navorming volgen. Kan dit?

Het Bekwaamheidstraject is enkel toegankelijk voor leden. Als er opleidingen of symposia zijn die ook voor niet-leden toegankelijk zijn, dan zullen we dit steeds vermelden.

Digitale vormingen/netwerk- en intervisiemomenten/eigen live webinars die worden aangeboden via onze beroepsorganisatie…

We willen je erop wijzen dat het niet toegelaten is om zelf audio- en/of video-opnames hiervan te maken. Niets mag zonder enige voorafgaande toestemming vanuit het VVKV bestuur op eender welke wijze worden gekopieerd, gedeeld en verspreid. Als organisatie staan we voor ‘connecteren en samenwerken’, niet voor ‘kopiëren.

Kinderverpleegkundig Kenniscentrum
Is het Kenniscentrum compleet?

Het Kenniscentrum is nooit af en zal altijd up-to-date uitgebreid worden. Zowel binnen het huidige aanbod als nieuwe onderwerpen en thema’s. Net zoals ons beroep zal het verder evolueren.

Wat met de inhoud van het Kenniscentrum?

De rechten van de ganse inhoud van het Kenniscentrum zijn voorbehouden aan de respectievelijke auteur. Dit kan ofwel VVKV zelf zijn ofwel de externe eigenaar. Het gebruik van informatie zonder expliciete toestemming van de eigenaar is dan ook niet toegelaten. Meer informatie is terug te vinden in onze Algemene Voorwaarden en Privacyvoorwaarden.

Account
Waarom heb ik een account nodig?

Zonder account heb je geen toegang tot het ganse Kinderverpleegkundig Kenniscentrum en ben je geen lid van onze beroepsorganisatie. Het inlogaccount blijft gedurende 1 jaar geregistreerd bij niet hernieuwing lidmaatschap.

Hoe krijg ik toegang tot mijn account?

Na inschrijving en betaling ben je officieel lid en krijg je van ons een eigen inlog en wachtwoord. Op deze manier kan je inloggen op het Kinderverpleegkundig Kenniscentrum om de volledige toegang te krijgen.

Wat met mijn persoonlijke gegevens?

Een beperkt aantal persoonlijke gegevens die je bij je inschrijving hebt doorgegeven, zitten in je account. Via ‘Profiel’ kan je de gegevens zelf aanpassen of verwijderen indien je niet wil dat deze gegevens erop staan. Let wel op, indien je je emailadres wijzigt, moet je dit doorgeven aan ons. Andere gegevens zoals je adres of geboortedatum hoeven niet te worden ingevuld in je digitaal Profiel. Meer informatie kan je vinden in onze Privacyvoorwaarden.

Kan ik mijn wachtwoord wijzigen?

Na inloggen kan je via je ‘Profiel’ je wachtwoord zelf wijzigen. We raden je sterk aan dit na je eerste inlog alvast te doen. Hint: Je wachtwoord moet minstens zeven karakters bevatten. Om het sterker te maken gebruik je hoofdletters en kleine letters, nummers en symbolen zoals ! ? / $ % ^ & ; ) “

Ik ben mijn wachtwoord vergeten.

Als je je wachtwoord bent vergeten, kan je er een nieuwe aanvragen via ‘Wachtwoord herstel’. Let op: je dient altijd het emailadres te gebruiken dat je hebt doorgegeven en waarmee je account aangemaakt is.

Ik heb een nieuw wachtwoord aangevraagd, maar ik krijg geen email.

Kijk zeker eerst in je Spam of map met ongewenste berichten. Moest je toch de email niet ontvangen, kan je opnieuw proberen een nieuw wachtwoord aan te vragen of contact met ons opnemen.

Moet ik uitloggen?

We raden je aan om voor je afsluit altijd eerst uit te loggen. Zo verhinder je dat er anderen op je naam doorheen het Kinderverpleegkundig Kenniscentrum gaan en/of je persoonsgegevens aanpassen. Deze verantwoordelijkheid ligt bij jou. Merk je toch dat, om welke reden ook, er misbruik is gemaakt van je account. Neem dan zo snel mogelijk met ons contact op.

Mag ik anderen via mijn account laten werken?

Je account is gekoppeld aan jou als lid. Het is niet toegelaten om je inloggegevens te delen met anderen. Hiermee fop je niet enkel jezelf, maar ook je ganse beroep.

Opleidingskrediet

Van zodra ons digitaal vormingsaanbod start, kan je hier antwoorden op specifieke FAQ vinden.

Kinderverpleegkundig beroep
Ik heb een vraag over de opleiding tot (kinder)verpleegkundige

Heb je hierover een specifieke vraag? Aarzel dan niet contact met ons op te nemen om ons rechtstreeks je vraag te stellen.

Ik heb een vraag over de Bijzondere BeroepsTitel (BBT)

Heb je hierover een specifieke vraag? Aarzel dan niet  contact met ons op te nemen om ons rechtstreeks je vraag te stellen.

Ik heb nood aan juridisch advies

Wij geven geen specifiek juridisch advies. Hiervoor verwijzen we je graag door naar je werkgever, werknemersorganisatie en/of collega beroepsorganisaties.