Rome is ook niet in één keer gebouwd.

Stap voor stap willen we met jullie op pad gaan en de concrete actiepunten binnen onze drie pijlers uitbouwen op basis van jullie stem en inbreng. Want dit laatste is nu net het belangrijkste om te komen tot een echte verandering door en voor kinderverpleegkundigen. Bevragingen, netwerk- en intervisiemomenten, navormingen, scholingsprogramma’s, etc. Het is maar een greep uit de verschillende acties die allen passen binnen onze drie pijlers. Maar telkens op maat van wat jullie als kinderverpleegkundigen echt nodig hebben om jezelf te professionaliseren en ontplooien.

Zelfs deze website is geen statisch gegeven, maar een instrument dat mee zal evolueren tot een centraal evidenced based kennis- en netwerkplatform voor het kinderverpleegkundige beroep.

Om dit mogelijk te maken, willen we gaan voor zoveel mogelijk kinderverpleegkundigen die lid worden van onze beroepsorganisatie om zo echt samen met ons op weg te gaan.