Aanbevelingen die helpen om een COVID-test of vaccinatie succesvol te doorstaan

Het PROSA Kenniscentrum heeft aanbevelingen opgesteld waarmee het testen en vaccinaties zonder pijn, angst en dwang kunnen gebeuren.

Je kan ze vinden via de button onderaan.

Prof. dr. Piet Leroy: “In het hele debat over vaccinatie van jonge kinderen is er nog te weinig aandacht voor het heel grote belang van comfort en het vermijden van pijn, angst en dwang. Onderzoek van Anna Taddio leert dat 15-20% van de jonge kinderen (zeer) angstig is voor een vaccinatie. Ook staat vast dat prikangst op volwassen leeftijd bijna altijd op jonge leeftijd ontstaat. Daarvoor kan 1 nare ervaring volstaan. Er ligt dus een heel grote verantwoordelijkheid bij diegenen die de vaccinaties organiseren en toedienen.”

Als kinderverpleegkundige beroepsorganisatie blijven we enorm bezorgd en teleurgesteld binnen de huidige Covid-vaccinatiecampagne die zorg voor kinderen vergelijkt met ‘pretzorg’ en dat een kwaliteitsvol en duurzaam pijn- en angstbeleid in de vaccinatiecentra gereduceerd wordt tot het gebruik van animatie, prikdiploma, geschenkjes, enz. onder het mom van kindvriendelijkheid waarbij medewerkers en vrijwilligers worden ingezet die helemaal niet over de juiste competenties beschikken rond kinderen tot zelfs een volledig gebrek aan professionele ervaring.

Dat er op deze manier fouten en nog meer angst voor prikken en medische handelingen zal ontstaan en dat de kinderverpleegkundigen hiervoor in de toekomst extra interventies moeten inzetten in het omgaan met deze extra angst en weerstand, wordt hierbij genegeerd. Net als het totaal gebrek aan het betrekken van de echte experten op het terrein binnen dit alles. Er is immers geen controle.

Opnieuw een beleid zonder kwaliteit- en toekomstvisie, met mogelijks grote gevolgen op angst en stress in de zorg voor kinderen op lange termijn.

Kwaliteitsvolle zorg voor kinderen is absoluut geen ‘pretzorg’. Het is professionele zorg met belangrijke speerpunten in het vermijden van lange termijngevolgen en vraagt juiste competenties, bekwaamheid en omkadering. Het kinderverpleegkundige beroep wordt op deze manier niet gewaardeerd.

Category