De Wereld dag zonder tabak

31 mei = Wereld dag tegen Tabak. Een dag om de aandacht te vestigen op de wijdverbreide prevalentie van roken en de negatieve effecten daarvan op de gezondheid en het milieu.

Roken, vapen of meeroken is de grootste oorzaak van vermijdbare ziekte en sterfte.

Zien roken of vapen, doet roken of vapen en dat weet stilaan iedereen. Toch wordt het nog vaak gedaan in het bijzijn van kinderen en onder jongeren.

Generatie Rookvrij wil ieder kind in elke fase van het opgroeien beschermen en ook wij kunnen daar mee aandacht voor vragen. Dit zal in de toekomst nodig blijven!

Als (kinder)verpleegkundigen weten we hoe kwetsbaar (ongeboren) kinderen en jongeren zijn voor de gevolgen van (mee)roken of vapen.

Voorkomen is altijd beter dan (niet) genezen!

Want kinderen en jongeren hebben ook het recht om rookvrij op te groeien!

Category