Geen attesten meer voor medicatietoediening in de kinderopvang

Vanaf heden moeten artsen geen attesten meer voor medicatietoediening voorschrijven. Dit zowel voor medicatie op voorschrift als medicatie zonder voorschrift.
Voor medicatie op voorschrift: volstond reeds het etiket op de medicatie van een apotheek. Hiervoor is dus geen attest meer nodig.
Voor medicatie zonder voorschrift:
Voor neusdruppels (type nesivine en otrivine) en luiercrèmes, zoals bijvoorbeeld daktozin. Hiervoor moet de arts ook geen attest meer opmaken.
Andere medicatie zonder voorschrift horen helemaal niet thuis in de kinderopvang.

Dit akkoord staat beschreven in een handige flowchart.

De volgende stap is de attesten voor medicatietoediening in de scholen overbodig maken.

Category