Geweld, misbruik, kindermishandeling en onveilige thuissituaties nemen geen vakantie!

In een ideale wereld heeft elk kind of jongere een veilige plek.  

Ho Ho Ho de kerstvakantie is daar, maar voor sommige kinderen en jongeren dreigt er gevaar.

We doen daarom een oproep naar iedereen in onze maatschappij: laten we onze verantwoordelijkheid samen opnemen en schakel indien nodig een hulplijn in!

Daarom graag extra jullie aandacht voor kinderen en jongeren in onveilige thuissituaties. Kijk niet weg, want opgroeien zonder zorgen is ook opgroeien zonder geweld!

Want wist je dat 1 op 10 Vlamingen zich al eens zorgen maakte over de veiligheid van een kind maar daar niets mee deed? (bron: 1712)

Heb je een vraag over geweld, misbruik of kindermishandeling, dan kan je gratis (anoniem) terecht bij de hulplijn 1712.

Kinderen en jongeren kunnen ook terecht bij Awel | Awel, op het nummer 102 of bij www.nupraatikerover.be.

Category