Het Dove Self-Esteem Project

Iedereen moet de kans krijgen het beste uit zichzelf te halen. Toch zorgen een negatief lichaamsbeeld en onzekerheid er vaak voor dat jongeren zich terugtrekken uit het dagelijkse leven. Dit heeft gevolgen voor hun ontwikkeling.
Het Dove Self-Esteem Project komt voort uit de visie dat schoonheid een bron van inspiratie en zelfvertrouwen moet zijn en niet een reden voor onzekerheid. Hun missie is om ervoor te zorgen dat de volgende generatie opgroeit met een positief beeld over zichzelf en hun uiterlijk en hen te helpen hun eigenwaarde te verbeteren, zodat ze het beste uit zichzelf kunnen halen. Er werd een programma ontwikkeld op wetenschappelijke basis.

Category