Hielprikscreening op aangeboren aandoeningen

Vanaf vandaag kunnen pasgeborenen worden gescreend op spinale musculaire atrofie (SMA), de zeldzame spierziekte.

Category