Kinderen en luchtvervuiling

Luchtvervuiling heeft wereldwijd ernstige gevolgen voor kinderen, en recente rapporten benadrukken de urgentie van dit probleem.

In 2021 werden 8,1 miljoen sterfgevallen veroorzaakt door luchtvervuiling. Dat blijkt uit het laatste State of Global Air (SoGA) rapport, gepubliceerd door het Amerikaanse onderzoeksbureau Health Effects Institute (HEI) in samenwerking met UNICEF. Het rapport toont dat kinderen onder de vijf jaar bijzonder kwetsbaar zijn, met effecten op hun gezondheid zoals vroeggeboorten, laag geboortegewicht, astma en andere longaandoeningen.

Dit maakt dat luchtvervuiling de tweede grootste risicofactor voor sterfte in de wereld is bij kinderen jonger dan 5 jaar, na ondervoeding.

Laten we samen streven naar een mooiere, schonere en gezondere toekomst voor kinderen en jongeren!

Category