Update: Kinderen vaak slachtoffer van incidenten met chemische producten

Update:

Samen met het Antigifcentrum is “Red de Emoji” ontwikkeld, een game voor jongeren tussen 10 en 16 jaar over de gevaarsymbolen op chemische producten. Met dit vernieuwde spelscenario kunnen jongeren nu leren hoe ze gevaarlijke producten kunnen herkennen en hoe ze ongevallen kunnen vermijden.

Nieuwbericht van 30 november 2022:

Elk jaar gebeuren er in België meer dan 10.000 ongevallen met chemische producten. Helaas zijn daar vaak kinderen bij betrokken. In de meeste gevallen gaat het om ongevallen met schoonmaak- en ontsmettingsmiddelen, met soms ernstige gevolgen. De FOD Volksgezondheid ontwikkelde daarom in samenwerking met Uitgeverij Averbode en het Antigifcentrum een educatief pakket voor kinderen. Het gratis educatieve pakket De Uitkijkers is daarom de manier om kinderen spelenderwijs te leren hoe ze gevaarlijke producten kunnen herkennen en hoe ongevallen te vermijden. Het is immers van levensbelang dat kinderen en hun ouders potentieel gevaarlijke producten herkennen en er veilig mee leren omgaan. Want je eerste zet, lees altijd het etiket! Zo nemen we de rol op in de preventie van ongevallen met chemische producten.

Category