Kinderrechten: Internationale dag van het Spelen

11 juni is nu officieel de allereerste Internationale Dag van het Spelen, uitgeroepen door de Verenigde Naties en zal jaarlijks terugkeren. Het markeert een belangrijke mijlpaal in de inspanningen om spelen te behouden, te promoten en prioriteit te geven, zodat alle mensen, vooral kinderen, de vruchten kunnen plukken en ten volle kunnen gedijen. Het erkent ook hoe belangrijk spelen, plezier en vrije tijd zijn voor de gezondheid en het (mentale) welzijn van kinderen over de hele wereld als een van de rechten in het Kinderrechtenverdrag. Voor kinderen is spelen in hun omgeving fundamenteel voor de ontwikkeling.

Spelen heeft namelijk een positieve invloed op verschillende ontwikkelingsgebieden, zoals intellectueel, sociaal, emotioneel en fysiek. Kinderen leren relaties met anderen aan te gaan, leiderschapsvaardigheden op te bouwen en aan conflictpreventie te doen, het oplossen van problemen, overwinnen van angsten/trauma’s, veerkracht te ontwikkelen, enz. De omgeving waarin kinderen opgroeien speelt hierin ook een belangrijke rol. Voldoende groene ruimte, uitdagende speeltuinen, materiaal en rustig verkeer zijn essentieel om buitenspelen te bevorderen.

Uit onderzoek blijkt echter dat nog maar 1 op de 4 kinderen regelmatig buiten speelt. Bovendien speelt ongeveer 1 op de 5 kinderen van twee tot vier jaar thuis niet met hun verzorgers en heeft 1 op de 8 kinderen onder de vijf jaar thuis geen speelgoed. Daarom is het belangrijk dat er met deze VN-Dag van het Spelen meer aandacht voor is en daar kunnen wij ook toe bijdragen.

Het recht op spelen is vastgelegd in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, in artikel 31.

Ook zieke kinderen hebben waar ze ook zorg krijgen het recht om te blijven spelen in het belang van hun natuurlijke ontwikkeling en (mentaal) welzijn!

Want alle kinderen hebben recht op spelen!

Category