Klachtenlijn kinderrechten

Voor ons als kinderverpleegkundigen staan kinderrechten centraal in ons dagelijks werk. Toch zal je regelmatig in professionele situaties terecht zijn gekomen waarbij kinderrechten in jouw ogen geschonden werden, mogelijks zelfs door collega’s of andere zorgverleners binnen of buiten je organisatie. Misschien voelde je jezelf hierdoor niet goed, gaf het ethische dilemma’s en wist je niet goed bij wie je hiervoor terecht kon of vond je geen gehoor.

Willen we onze pediatrische zorg meer uit de schaduw halen, dan is ook externe klachtenmelding enorm belangrijk.
Sectoren zoals onderwijs, jeugdzorg, kinderopvang, … ondervinden eveneens problemen. Ze komen echter onder de aandacht net omdat er veel meer klachten over deze sectoren gemeld worden. Want enkel als het zichtbaar wordt, zal het ook aandacht krijgen.

Doel van melden is niet om anderen te viseren, maar wel voor kwaliteitsverbetering. Soms is het moeilijk iets aan te kaarten als het gaat over een collega. Maar als professional staan veiligheid en kwaliteit van zorg voor elk kind centraal en hebben we ook rond kinderrechten een meldingsplicht.

Dit kan via de klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat. Geen verplichting, maar wel een tip om ook de problematieken binnen de zorg voor kinderen en jongeren meer zichtbaar te krijgen.

Weet dat ook ouders en jongeren via deze klachtenlijn problematieken rond kinderrechten in de zorg kunnen melden.

Category