Medicatiefouten bij kinderen, beter voorkomen dan genezen!

Graag uw aandacht voor medicatiefouten bij kinderen!

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) moedigt zorgprofessionals en patiënten aan om medicatiefouten te melden. Elke ontvangen melding zal worden opgevolgd.

Vooral kinderen lopen risico
Het FAGG wijst erop dat vooral bij kinderen medicatiefouten zorgwekkend zijn, aangezien hun organen nog niet volgroeid zijn en ze zich nog verder moeten ontwikkelen, maakt het hen kwetsbaarder. Veel voorkomende medicatiefouten bij kinderen zijn doseringsfouten, verwarring tussen geneesmiddelen, fouten bij de toedieningswijze, overdosering en het gelijktijdig toedienen van geneesmiddelen die hetzelfde werkzame bestanddeel hebben. In de kindergeneeskunde wordt de toe te dienen dosis van het geneesmiddel vaak berekend op basis van het gewicht van het kind. Rekenfouten kunnen leiden tot een onjuiste toediening van het geneesmiddel en een risico op over- of onder dosering. Daarnaast kan het gebruik van hulpmiddelen zoals doseerspuiten een andere oorzaak van medicatiefouten zijn. Om deze fouten te voorkomen, is het belangrijk tijd te besteden aan het controleren van de dosering wanneer het geneesmiddel wordt voorgeschreven en afgeleverd. Het is ook van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de betrokken personen (ouders, familie en verzorgers) de instructies voor het bereiden en toedienen van geneesmiddelen voor kinderen begrijpen en naleven. Een kind is namelijk geen kleine volwassene!

Opgelet: er is een verschil tussen een medicatiefout en een bijwerking.


Hoe medicatiefouten melden?

Opgelet: een medicatiefout mag niet verward worden met een medische fout. Een medicatiefout gaat over het geneesmiddel zelf terwijl een medische fout betrekking heeft op de medische handeling die werd gesteld.

Bron: FAGG

Category