OVERCONSUMPTIE IN DE RIJKSTE LANDEN TER WERELD VERNIETIGT DE LEEFOMGEVING VAN KINDEREN WERELDWIJD.

De rijkste landen ter wereld zorgen binnen hun grenzen voor een gezondere leefomgeving voor kinderen, maar dragen onevenredig veel bij aan de vernietiging van het wereldwijde milieu, waardoor het heden en de toekomst van alle kinderen wereldwijd in gevaar komen. Ook België scoort slecht op dit vlak.
Uit het laatste onderzoek blijkt dat zelfs de rijkste landen kinderen geen gezonde leefomgeving kunnen bieden. Niet alleen slagen de meeste rijke landen er niet in om kinderen binnen hun eigen grenzen een gezonde omgeving te bieden, ze dragen bovendien ook bij tot de vernietiging van de leefomgeving van kinderen in andere delen van de wereld. België staat op de 36ste plaats van de 39 geanalyseerde landen en is zo zeker niet de beste leerling van de klas. Dit kan en moet beter, want elk kind telt!
Meer info, aanbevelingen en het rapport kan je terug vinden op de website van Unicef België.


Category