RAPPORT VAN KINDEREN EN JONGEREN MET MENTALE GEZONDHEIDSPROBLEMEN
IN BELGIË

KINDEREN EN JONGEREN MET MENTALE GEZONDHEIDSPROBLEMEN ZIJN IN DE EERSTE PLAATS KINDEREN.

Volgens de laatste schattingen van UNICEF, lijdt meer dan 16,3% van de jongeren tussen 10 en 19 jaar in België aan een gediagnosticeerd mentaal gezondheidsprobleem (volgens de definitie van de WHO).

De kinderen en adolescenten met wie UNICEF België ging praten, gaven hun mening over wat er volgens hen zou moeten veranderen om hun welzijn te verbeteren. In het ziekenhuis, natuurlijk, maar ook en vooral daarbuiten: op school, thuis en in de maatschappij in het algemeen. Ze deden heel wat voorstellen over de meest uiteenlopende zaken.

Er moet naar kinderen geluisterd worden. Het maakt niet uit hoe oud ze zijn. Volwassenen zijn er zo van overtuigd dat zij alles weten, dat ze vergeten te luisteren naar de mensen om wie het eigenlijk gaat: de kinderen!

JONGEN, 15 JAAR

Als kinderverpleegkundige beroepsorganisatie ondersteunen we volledig dit waardevolle rapport. Want elk kind en het gezin telt!

Category