Schorsing van de verplichting tot permanente vorming tijdens de Covid-periode (2020-2021) voor gespecialiseerde verpleegkundigen

Omwille van de Covid-crisis en de complexiteit om als gespecialiseerde verpleegkundige voldoende bijscholingsuren te volgen om te voldoen aan de verplichte voorwaarden tot erkenning en behouden van je Bijzondere Beroepstitel, is er in de wet van 19 juli 2021 een tijdelijke vrijstelling toegekend voor het jaar 2020 en 2021. Deze vormingsuren worden toegepast in het jaar 2022.

De minimale wettelijk verplichte bijscholingsuren van 60uur per 4 jaar blijven gelden.

Uiteraard gaat “jezelf bekwaam houden” voor ons als kinderverpleegkundige beroepsorganisatie veel verder dan enkel voldoen aan wettelijke vereisten. In de eerste plaats blijft kwaliteitsvolle zorg vanuit up-to-date informatie, vorming, kennis en expertise als doel primeren.

Category