The State of the World’s Children 2023: For Every Child, Vaccination

Een nieuw UNICEF-rapport toont aan dat 67 miljoen kinderen in drie jaar tijd een of meer vaccinaties zijn misgelopen. Dit is het gevolg van de pandemie, de overbelasting van de gezondheidszorg en het inzetten van schaarse middelen voor andere doeleinden, maar ook door conflicten, politieke onstabiliteit en een dalend vertrouwen in vaccinaties. Ook in België daalde het vertrouwen in vaccins na de COVID-19-pandemie van 87,3% naar 71,9%.

Category