Uitbreiding screening op aangeboren aandoeningen

Bijna alle pasgeborenen in Vlaanderen worden gescreend op aangeboren aandoeningen. Door deel te nemen aan het screeningsprogramma kunnen zeldzame ziekten sneller opgespoord en behandeld worden. Vanaf 1 december 2024 komt de screening naar SCID (Severe Combined Immunodeficiency, een ernstig gecombineerde immuunstoornis) daar nog bij. In totaal zal het screeningsprogramma eind dit jaar dus 19 zeldzame ziekten omvatten.

Category