Kinderverpleegkunde is een unieke specialisatie binnen het verpleegkundige beroep. Je werkt niet enkel vanuit je hart, maar vooral vanuit je professionele verstand. Maar het is ook een uitgebreide discipline met een waaier aan specialisaties binnen diverse leeftijd- en ontwikkelingsniveaus van prematuren over kinderen tot tieners. Dat maakt onze beroepsgroep enorm versnipperd en missen we een gezamenlijke stem.

Als nieuwe beroepsorganisatie willen we samen met alle (kinder)verpleegkundigen, rechtstreeks en onrechtstreeks betrokken in de zorg voor kinderen, constructief werken aan een positieve professionalisering van het beroep. Onze beroepsgroep verenigen tot één krachtige stem en samen met jullie opkomen voor waar we als kinderverpleegkundigen echt voor staan.

Enkel door onszelf als beroepsgroep samen te brengen, kunnen we ons beroep in handen nemen en het de identiteit en kracht geven om klaar te staan voor alle veranderingen in de toekomst. Samen de evolutie van het kinderverpleegkundige beroep doorlopen. 

De oprichters en waarom we dit doen?

We zijn allemaal kinderverpleegkundigen uit diverse disciplines die dezelfde passie delen voor het prachtige kinderverpleegkundige beroep: de expertise en doorgedreven opleiding van de kinderverpleegkundige de erkenning geven dat het verdient. Naast de zijlijn roepen is niets voor ons. We willen op een positieve manier ons beroep terug in handen nemen en vorm geven aan één grote stem. 

Vanuit het vuur en het streven naar positieve erkenning en verandering zijn we dan ook gestart met de Vlaamse Vereniging voor Kinderverpleegkundigen. We zijn misschien wel de oprichters, het gezicht van deze beweging willen we in geen geval zijn. We willen een beweging op gang zetten door en voor jullie als kinderverpleegkundigen.

Voor ons zijn jullie dus het gezicht!

Voorzitter: Caroline Dolieslager
Secretaris: Tom Luyckx
Penningmeester: Jeroen Verlinden