Op deze pagina bundelen wij evidence based en officiële informatie en links omtrent Covid-19 bij kinderen en adolescenten voor kinderverpleegkundigen.
Het blijft voor jou als kinderverpleegkundige enorm belangrijk om juist geïnformeerd te zijn via de juiste en officiële kanalen.
Als professional blijft het ook nu niet alleen belangrijk wat je moet doen en het blind volgen van protocollen. Het is nu des te belangrijker te weten waarom je dit allemaal doet. Wat de wetenschappelijke achtergrond is, de evidence based evoluties en inzichten.
We updaten en breiden deze pagina stap voor stap verder uit. 

Als kinderverpleegkundige blijft het voor onze doelgroep ‘het zieke kind’ internationaal*:
Kinderen lijken weinig vatbaar voor Covid-19 met milde tot geen symptomen.
Er zijn maar zeer weinig kinderen opgenomen met Covid-19.
Kinderen worden meestal besmet door de ouders.
Overlijden bij kinderen ten gevolge van Covid-19 blijft uiterst zeldzaam. Dit maakt het natuurlijk niet minder erg. Aandacht blijft noodzakelijk.
Kinderen hebben waarschijnlijk wel een belangrijke rol in de overdracht van het virus.
Behandel en verzorg kinderen met vermoeden van besmetting daarom NOOIT zonder beschermende kledij!

Ook bij kinderen met een ernstige onderliggende ziekte zijn er tot nu maar weinig problemen gemeld.
Een besmetting met Covid-19 bij deze kinderen is niet gevaarlijker dan een besmetting met een andere ziektekiem. Extra voorzichtigheid bij deze doelgroep blijft geboden zoals altijd al het geval is geweest, daarom sommen wij de risicogroepen bij ernstig zieke kinderen graag voor je op. Behandel en verzorg dus NOOIT deze kinderen zonder beschermende kledij.

*Deze bevindingen zijn internationaal en gebaseerd op verzamelde gegevens uit China, Italië en verschillende Europese landen. Aangezien kinderen weinig symptomen vertonen, wordt er ook minder op getest, wat mogelijks het lage aantal bevestigde Covid-19 verklaard. Al deze bevindingen zijn op basis van huidige gegevens en observaties. Studies zijn nog lopende waarom kinderen minder vatbaar zijn.